Personlig Myte

At være et sansende og skabende menneske