Personlig Myte

 

At være et sansende og skabende menneske